Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan. Namun sejauhmanakah kesedaran dan pelaksanaan ibadah zakat dipraktikkan oleh masyarakat Islam di Malaysia?Meskipun jumlah pungutan zakat kian meningkat saban tahun, namun masih terdapat golongan fakir miskin di negara kita. Jurang perbezaan taraf hidup antara kaya dan miskin masih terlalu ketara dalam masyarakat.Justeru buku ini dikarang bagi mengupas persoalan zakat dan merungkai hikmah serta kaifiyah pelaksanaannya.

Semoga ia menjadi wasilah ke arah menyuburkan rasa peduli umat Islam untuk memikul tanggungjawab sosial disamping menunaikan kewajipan sebagai muslim sejati.

Harga : RM23.00 (SM) / RM25.00 (WM)
Penerbit :
 Inteam Publishing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top